FRI FRAKT PÅ ALLA BUSHNELL-PRODUKTER

Personalutbildning

Syfte:

För att hjälpa nya anställda snabbt integreras i företagets företagskultur och skapa ett enhetligt företagsvärde.

Betydelse:

 Förbättra medarbetarnas kvalitetsmedvetenhet och uppnå säker produktion.

Mål:

För att säkerställa konsistensen i varje process och producera produkter av högre kvalitet.

Frekvens:

en gång i veckan.
principer:

Systematisering (personalutbildning är ett fullständigt, riktigt systematiskt projekt under hela anställdens karriär); Institutionalisering (upprätta och förbättra ett utbildningssystem, rutinmässigt och institutionalisera utbildning och säkerställa genomförandet av utbildningsimplementering); diversifiering (utbildning av anställda måste fullt ut beakta nivåer och typer av praktikanter och mångfalden av utbildningsinnehåll och former); initiativ (betoning på medarbetares deltagande och interaktion, fullt deltagande i anställdas initiativ och initiativ), effektivitet (utbildning av anställda är en process med mänskliga, ekonomiska och materiella insatser, och en process med mervärde. Utbildning betalar och avkastning, som hjälper förbättra företagets totala prestanda)