FRI FRAKT PÅ ALLA BUSHNELL-PRODUKTER

Företagskultur

Kärnkultur:

Bra människor, solidt arbete (enkelt liv: ärlighet mellan lag och individer, ömsesidigt förtroende, ingen makt och knep, och inga gäng, gör saker och ting, objektivt och osjälviskt; Arbeta: Tre landningsstilar, öva hantverkets anda, förstå allt, tänka igenom och göra djupt, flyter aldrig på ytan, respektera lagen, hitta rätt metod, gör alla jobb bra.

Syn: 

Att bli branschpionjär.
Uppdrag:

Att tillhandahålla kvalitetsprodukter och kontinuerlig innovation till kunderna.
Kärnvärderingar:

Soliditet, innovation, integritet.
Kvalitetskultur:

Fyra principer för kvalitet (inte utforma okvalificerade produkter, inte tillverka okvalificerade produkter, inte acceptera okvalificerade produkter och inte överföra okvalificerade produkter).

Säkerhetskultur:

Säkerhetsolyckor kan kontrolleras, förebyggas och elimineras.
Marknadskultur:

Tacksam kultur (tack till kunder för att ge mig möjligheter, tack till teamet för att växa mig, och tack till företaget för att ge mig plattformen) Marknadsföringskoncept (tillfredsställa kunder, överraska kunder, flytta kunder).
Lärande kultur: 

lärt, realiserat, gjort, erhållit, investerat, delat, använt.